Επιχορήγηση Δήμων από το ΥΠ.ΕΣ. για αγορά τροφής και φαρμάκων σε αδέσποτα

Το Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από κοινή απόφαση του υπουργού και υφυπουργού, επιχορηγεί Δήμους για αγορά τροφής και φαρμάκων σε αδέσποτα.