Επιστρεπτέα προκαταβολή 6: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 804 – 01/03/2021 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 232 – 01/03/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021”.