Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης, έως 10 Μαΐου οι αιτήσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1689– 25/04/2021 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 420– 23/04/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021”.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 10η Μαΐου 2021.