Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1290-01/04/2021 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 366– 01/04/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.