Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Δικαιούχοι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 236 – 25/01/2021 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 19 – 25/01/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: ” Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.”.