Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5047 – 14/11/2020 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 281 – 13/11/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.”.