“Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 Αίτηση χορήγησης” – Οδηγίες εφαρμογής

Δημοσιεύτηκε Έγγραφο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: ” Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 Αίτηση Χορήγησης»”.