Επιστολή για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Ο.Τ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53 – 11/3/2020) προβλέφθηκε η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Ο.Τ.Α..

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε. ενημέρωνει τους Ο.Τ.Α. Α΄και Β’ βαθμού σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών Ο.Τ.Α. σε επιστολή.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά.