Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΕΚΔΔΑ για αιρετούς της Τοπ. Αυτοδιοίκησης

Σε Δελτίο Τύπου του στις 24.01.2022, το Υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, την υλοποίηση των οποίων έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι διοικητικές και ψηφιακές δεξιότητες των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού έχει προηγηθεί ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.