Επικαιροποίηση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου λειτουργίας δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών Σταθμών

Με το Υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 18337/21-03-2022 ‘Εγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, έχει αναρτηθεί το από 17.03.2022 νέο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Λειτουργίας των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, στο οποίο περιλαμβάνονται:

Α. Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS– CoV-2
Β. Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19

Στο ανωτέρω Πρωτόκολλο Λειτουργίας, περιλαμβάνεται και Πίνακας «Σύνοψη οδηγιών για τον συστηματικό προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο και την διαχείριση κρούσματος και στενών επαφών κρούσματος COVID-19, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς», ο οποίος πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανες σημείο των σταθμών, ώστε να ενημερωθούν σχετικά οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών και βρεφών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ως προς τα λοιπά ζητήματα λειτουργίας των Σταθμών, καθώς και ως προς το ωράριο λειτουργίας τους, ισχύουν οι ειδικότερες προβλέψεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, ο οποίος αποτελεί και το Πλαίσιο λειτουργίας αυτών.