Επιβολή προστίμων στους διοργανωτές δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων κατά το χρονικό διάστημα 15-18 Νοεμβρίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5046 – 14/11/2020 η υπ’ Αριθμ. 1029/8/18 – 13/11/2020 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με τίτλο: “Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις”