Επείγουσα ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (έρευνα ΕΛΣΤΑΤ). Προθεσμία ενεργειών 26/04/2021

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 25747– 04/04/2021, Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων”. Η προθεσμία των ενεργειών ορίζεται η 26η Απριλίου 2021 και ώρα 13:00.

Δείτε εδώ αναλυτικότερα:

Αρχείο ΕΛΣΤΑΤ

Αρχείο xls

ΕΛΣΤΑΤ- Συμπληρωματικές οδηγίες για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 2019-2020