Επαναλειτουργία παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ.Πρωτ.: 34369 – 03/06/2020 Εγκύκλιος 176 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Επαναλειτουργία παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α.”