Επίταση προσπάθειας για έγκαιρη εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.:79093 / 27-10-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Επίταση προσπάθειας για έγκαιρη εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο καλέι τους Δήμους να αναλάβουν, κάνοντας χρήση των δικών τους ψηφιακών εφαρμογών, όλες τις Δηλώσεις της φάσης Α’, δηλαδή τις υποβληθείσες Δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών, που δεν έχουν ακόμα αναληφθεί/τεθεί σε φάση επεξεργασίας, εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας και πάντως όχι αργότερα από τις 5 Νοεμβρίου.