υπ’ Αριθμ. 29/2022 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου