Επίδομα ασθένειας-ατυχήματος: Καθορισμός ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγησή του από τον e-ΕΦΚΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ ΑΠ:70383 – 25/02/2021 Εγκύκλιος 14 του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο: “Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ”.