Επέκταση Άδειας ειδικού σκοπού σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1800-11/5/2020 η υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικού με θέμα: “Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19”