Εξ. Επείγουσα Εγκύκλιος 29/ 23-04-2012 Ι.Κ.Α. για παροχή οδηγιών σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθοδοτούμενων με το νέο μισθολόγιο υπαλλήλων. (Ν.4024/2011)

26/04/2012

Παροχή οδηγιών σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθοδοτούμενων με το νέο μισθολόγιο υπαλλήλων (Ν.4024/2012).