Επικαιρότητα

Εξ. Επείγουσα Απόφαση 1089 29/03/2012 Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για παράταση προθεσμίας υποβολής Φ.Μ.Υ. και υποβολής από τις επιχειρήσεις των καταστάσεων Ε.Ι.Χ.

image_pdfimage_print

27/04/2012

α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των Καταστάσεων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) και λοιπά θέματα.

γ) Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Αφήστε μια απάντηση