Εξ.Επείγον Εγγραφο 13224 / 11-04-2012,Υπουργείο Εσωτερικών

24/04/2012

Αίτημα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για αποστολή στοιχείων από νομικά πρόσωπα προς εξέταση ένταξης στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.