Εξ. Επείγον Γεν. Έγγραφο Σ40/88 16/03/2012 Ι.Κ.Α για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γονέων αναπήρων τέκνων βάσει άρ 37 Ν. 3996/2011.

18/04/2012

Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 του Ν. 3996/2011.