Εξ. Επείγον Έγγραφο 12711 2/04/2012 Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών για την ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρησης της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α.

20/04/2012

Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρησης της ακίνητης περιουσίας.