Εξ. Επείγον Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 18/04/2012 Υπουργού Διοικ. Μετ.& Ηλεκτρ. Διακυβερ. για αναστολή προσλήψεων – ανάκληση αδειών – διευκολύνσεις για την άσκ. του εκλογ. δικαιώματος.

22/04/2012

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών – Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών – Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.