Υπαγωγή Δημοσίων Υπαλλήλων στον e-ΕΦΚΑ

Σε Εγκύκλιο 10-20/03/2020 ο ΕΦΚΑ, αναλύει το θέμα της «Υπαγωγής των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ενώ ορίζονται και τα της απεικόνισης της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85/12.05.2016), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α 43/28.02.2020)».

Επισημαίνουμε τα εξής:

  • Για την απεικόνιση της ασφάλισης των απασχολουμένων ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ δεν θα γίνει υποβολή ΑΠΔ στη «νέα» εφαρμογή αλλά στο «παλαιό» περιβάλλον υποβολής ΑΠΔ δηλ. στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, κατά τα γνωστά, και θα χρησιμοποιηθούν οι ΚΑΔ που ήδη χρησιμοποιούνται με τις αντίστοιχες ειδικότητες και πακέτα κάλυψης. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ πρόνοιας θα πρέπει αυτή να απεικονίζεται με ξεχωριστή εγγραφή με χρήση νέας κωδικοποίησης για την οποία θα δοθούν νεότερες οδηγίες.
  • Όσοι φορείς ασφαλίζουν δημοσίους υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου και απασχολούμενους ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ, θα υποβάλλουν δύο ξεχωριστές (Α.Π.Δ.), μία στην «νέα» εφαρμογή (με την νέα κωδικοποίηση) και μία στο «παλαιό» περιβάλλον (με την υπάρχουσα κωδικοποίηση), χρησιμοποιώντας και για τις δύο ως τύπο δήλωσης ΑΠΔ τον κωδικό «01 Κανονική».
  • Κατά την μεταβατική περίοδο πρώτης εφαρμογής θα πρέπει να υποβληθεί ΑΠΔ αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα απασχόλησης από 1/1/2020 και εφεξής.

Για τη διαχείριση των θεμάτων σχετικών με την υποβολή των ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1/1/2017 μέχρι και 31/12/2019 θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος οδηγία της υπηρεσίας.