Ενιαίο Τέλος για το Γ’ τρίμηνο του 2022, στους Δήμους με μoνάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 6488/17-12-2022, η Υπ. αριθμ. ΤT 740521 – 08/12/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, με θέμα την: “Καταβολή του ενιαίου τέλους για το Τρίτο τρίμηνο του έτους 2022 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας σύμφωνα με το Άρθρο 195 του Ν. 4662/2020 (Α’ 27).“.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ, αποφασίστηκε η Απόδοση του ενιαίου τέλους του τρίτου τριμήνου του έτους 2022, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού 469.766,31 €, όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν.4662/2020 και αναλύεται ανά Δήμο στους πίνακες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Απόφαση.