Ενημέρωση ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 90454 – 22/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μερική τροποποίηση της κυα οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021.”.