Ενημέρωση ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021.

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 25523 – 02/04/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021”.