Ενημέρωση κατάστασης θέσεων των κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019 έως και τις 27 Ιουλίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/600/οικ.14533 – 23/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: ” Άμεσες ενέργειες για ενημέρωση κατάστασης θέσεων των κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019″.