Ενημέρωση Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2020-2021

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενημερωτικό δελτίο προς τους φορείς της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελαμτικής Ζωής” για το έτος 2020-2021, σχετικά με τα παρουσιολόγια και τη δήλωση δυναμικότητας.