Ενημέρωση Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενημερωτικό δελτίο για την έγκαιρη υποβολή αιτημάτων αλλαγής κατηγορίας ή Περιφέρειας.