Ενίσχυση των κλιμακίων ελέγχου τήρησης των μέτρων αποφυγής διασποράς κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 84400 – 3/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ενίσχυση των κλιμακίων ελέγχου τήρησης των μέτρων αποφυγής διασποράς κορωνοϊού -COVID 19.”.