Ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ.Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/14/οικ. 7766 /28-04-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις “Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων  στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο”.

Στην ανωτέρω Εγκύκλιο αναφέρεται πως:

  1.   Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανά τετράμηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.
  2. Εώς 31-05-2023 πρέπει να αποσταλούν, αναλυτικά τα στοιχεία των εκκρεμών και των εκδικασθεισών πειθαρχικών υποθέσεων και των αιτημάτων γνωμοδότησης περί δυνητικής αργίας που αφορούν στα χρονικά διαστήματα: α)του τρίτου τετραμήνου του έτους 2022, ήτοι από 01.09.2022 έως 31.12.2022  β)του πρώτου τετραμήνου του έτους 2023, ήτοι από 01.01.2023 έως 30.04.2023
  3. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια καλούνται να προβούν στη συμπλήρωση και αποστολή δύο αρχείων Excel (ένα ανά χρονική περίοδο α) και β) αντίστοιχα) με τίτλο «Στοιχεία πειθαρχικών υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων». Στο a.gratsia@ydmed.gov.gr , Tα αρχεία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου  Τομέα → Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchika-symvoylia).