Ενέργειες ΟΤΑ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 12119 – 18/12/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών.”