Εκπλήρωση Εναλλακτικής Υπηρεσίας σε φορείς του Δημοσίου για τους Αντιρρησίες Συνείδησης – Ενέργειες ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 77829 – 15/11/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)”.