Εκλογή προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, για την περίοδο ως 31-12-2023

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 478/34066 /21-04-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 (άρθρο 10 του ν. 5043/2023, Α’ 91) “. 

Στην ανωτέρω Εγκύκλιο, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων το:

  • Πρακτικό ανάδειξης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, του οποίου ο συνδυασμός πλειοψήφησε στην δημοτική κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων στη δημοτική κοινότητα
  • Πρακτικό εκλογής προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν πλειοψήφησε στην δημοτική κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων στη δημοτική κοινότητα.

Συν των άλλων επίσης, παρέχονται διευκρινίσεις για την εύρυθμη λειτουργεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και τονίζεται πως, εισάγεται η θέσπιση τριμελούς συμβουλίου στις δημοτικές κοινότητες, οι οποίες έχουν μόνιμο πληθυσμό άνω των 200 κατοίκων και εφαρμόζεται από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο (2024-2028).