Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.6110/19-01-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028”.