υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22 /1318/οικ.10294 – 24/06/2022 Εγκύκλιος