Επικαιρότητα

Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1954 – 19/04/2022, η υπ΄Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694-08/04/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: “Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»”.

Η Απόφαση περιλαμβάνει το Πεδίο Εφαρμογής, την Περιγραφή, τις Θεματικές Ενότητες, τις Προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής, τη Διαδικασία αξιολόγησης, την κλίμακα και τον τρόπο βαθμολόγησης, καθώς και τον τύπο Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος.