Ειδικές Εφαρμογές για ωφελούμενους από ΚΔΑΠ & Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στίς 28/09/2021, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ειδική Εφαρμογή ωφελούμενων (Δελτία εισόδου – Συμβάσεις – Μεταβολές) για τους Παιδικούς Σταθμούς -ΚΔΑΠ 2021-2022, καθώς και Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων (Συμβάσεις – Μεταβολές) για το Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Προσοχή:

  • Η συμπλήρωση του απογραφικού εισόδου, γίνεται μετά την εγγραφή του παιδιού και την είσοδο στο πρόγραμμα (πρώτη χρηματοδοτούμενη ημέρα).
  • Η συμπλήρωση του απογραφικού εξόδου, γίνεται μετά την έξοδο από το πρόγραμμα (τελευταία χρηματοδοτούμενη ημέρα).