Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β΄1694/20/03/2023, η υπ΄Αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/οικ.4490/16.3.2023 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ορίζεται η ταξινόμηση των δημοσίων πολιτικών που ασκούνται από περισσότερους φορείς σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο αναφοράς, καθώς και η μεθοδολογική προσέγγιση για την αξιολόγηση, μεταφορά, κατανομή ή και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως προσδιορίζονται στην περ. γ) του άρθρου 3 του Ν. 5013/2023.