ΕΕΤΑΑ: Από 01.01.2022 η αυτοματοποιημένη εφαρμογή της δράσης καταγραφής και παρακολούθησης της παρουσίας των παιδιών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5967/17-12-2021, η υπ. Αριθμ. 103413 – 15/12/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Επικρατείας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54128/23.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β’ 3360)“.