ΕΕΤΑΑ: Συμπλήρωση στοιχείων ωφελούμενων έως τις 26/01/2022

Με Ανακοίνωσή της προς τις/τους ωφελούμενες/ους των Προγραμμάτων “Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” και “Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”, περιόδου 2021-2022, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. τις/τους καλεί να εισέλθουν στην «Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων», στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (με τους κωδικούς taxisnet). Στην αρχή της σελίδας όπου εμφανίζονται τα προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν στο νέο πεδίο που έχει προστεθεί (δεξιά): «Δήλωση κινητού-e mail», τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τη διεύθυνση του e-mail τους. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και την Τετάρτη 26/01/2022.

Με αντίστοιχη Ανακοίνωσή της, που απευθύνεται στους Φορείς/Δομές των σχετικών Προγραμμάτων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλεί τους Φορείς να ενημερώσουν όλα τα ωφελούμενα άτομα, για την υποχρέωση τους να εισέλθουν στην «Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων».