Ανακοίνωση προς τους φορείς για ζητήματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του childcare