ΕΕΤΑΑ: Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

Δημοσιεύθηκε, στις 08.11.2023 Έγγραφο της ΕΕΤΑΑ, με θέμα την “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 12158/19.06.2023 σύµφωνα µε τα οριζόµενα της υπ’ αριθµ. 47217/20.05.2023 ΚΥΑ”.

Σύμφωνα με το ως άνω Έγγραφο, πραγματοποιείται εν συντομία η περιγραφή της δράσης με θέμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.