ΕΕΤΑΑ: Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε, στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πίνακα με τις αποφάσεις ένταξης του Προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2023-2024, σε όλες τις Περιφέρειες.