ΕΕΤΑΑ: Παράταση Προθεσμιών για το Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

Με γνώµονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελουµένων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α., με Ανακοίνωσή της στις 11/08/2022, ενημέρωσε ότι το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραµµα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, παρατείνεται ως ακολούθως:

  • Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής – έως 17/08/2022
  • Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσµάτων – 22/08/2022
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων – 23-25/8/2022
  • Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων – 29/08/2022