ΕΕΤΑΑ: Πίνακες πληρωμής των Δήμων για νέα τμήματα Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας

Αναρτήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι Πίνακες με τις 3 δόσεις (Α΄, Β΄και Γ΄) Χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους Φορέων, για την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας.

Για τη χρηματοδότηση, καλούνται οι δικαιούχοι, όπως αποστείλουν Τιμολόγιο Επιχορήγησης πρός την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, υπ’ όψιν κ. Εμιρζά Ιωάννη (Ειδικός Τομέας Δράσεων Επιχειρησιακών και Τομεακών Προγραμμάτων). Στο φάκελο που θα στείλουν οι δικαιούχοι, πρέπει να αναγράφεται: Πρόγραμμα “Χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής Φροντίδας.”.