ΕΕΤΑΑ: Πίνακας δυναμικών και δεσμευμένων θέσεων σε φορείς με δομές κατηγορίας ΚΔΑΠΑμεΑ

Αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, Ενδεικτικός Πίνακας των Φορέων με δομές κατηγορίας ΚΔΑΠΑμεΑ, με στοιχεία δυναμικότητας, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Φορέων /Δομών της Δράσης και με τις θέσεις που έχουν δεσμεύσει, μέχρι σήμερα, στο Πρόγραμμα.