ΕΕΤΑΑ: Εφαρμογή Καταγραφής Προσωπικού των Φορέων

Αναρτήθηκε, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, Ειδική Εφαρμογή για την καταγραφή του προσωπικού των φορέων.