ΕΕΤΑΑ: Αναβολή ημερίδων ενημέρωσης, σχετικών με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών

Με Ανακοινώσεις της στις 16/09/2021, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ενημέρωσε για την αναβολή των ημερίδων ενημέρωσης, σχετικά με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών τους Φορείς/Δομές των Προγραμμάτων “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και ¨Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας” της περιόδου 2021-2022.

Η έναρξη της εφαρμογής του νέου συστήματος και για τα 2 Προγράμματα, παραμένει η 1η Νοεμβρίου 2021.